Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt jaarlijks gekozen uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert maandelijks (gedeeltelijk met de schoolleider).
De leerlingenraad is mede-verantwoordelijk voor de invulling van het verkleedfeest in februari. De leerlingenraad bepaalt zelf de onderwerpen op de agenda en bepaalt ook waaraan het jaarlijks budget wordt besteed. De schoolleiders vragen in de vergaderingen feedback op schoolzaken zoals inrichting pleinen, aanschaf van biebboeken, schoolreisje. De verslagen van de leerlingenraad staan in de nieuwsbrief.