Beleid

Het beleid van WereldKidz Palet vindt u onze schoolgids

In de schoolgids vindt u een uitgebreide beschrijving van ons onderwijskundig concept. Een korte samenvatting van ons concept vindt u onder het kopje ‘ons onderwijs’. 
Bekijk hier ook het strategisch beleidsplan WereldKidz voor 2016-2020.

Voor verschillende beleidspunten hebben wij protocollen opgesteld, waarmee wij werken. Denk bijvoorbeeld aan een protocol over hoe wij omgaan met dyslectie, pesten, luizenbestrijding, klachten, etc. De belangrijkste informatie vindt u in onze schoolgids. Wilt u het complete protocol inzien. Vraag er dan naar bij een van de leerkrachten. Of stuur een mail naar de schoolleider van onze school: jolandavanwijngaarden@wereldkidz.nl

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Passenderwijs.