Beleid

Het beleid van WereldKidz Palet vindt u onze schoolgids

In de schoolgids vindt u een uitgebreide beschrijving van ons onderwijskundig concept. Een korte samenvatting van ons concept vindt u onder het kopje ‘ons onderwijs’. 

Voor verschillende beleidspunten hebben wij protocollen opgesteld, waarmee wij werken. Denk bijvoorbeeld aan een protocol over hoe wij omgaan met dyslectie, pesten, luizenbestrijding, klachten, etc. De belangrijkste informatie vindt u in onze schoolgids. Wilt u het complete protocol inzien. Vraag er dan naar bij een van de leerkrachten. Of stuur een mail naar de schoolleider van onze school: nienkevandorp@wereldkidz.nl

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Passenderwijs.