Info algemeen

Schooljaar 2018-2019

Directie cluster Maarssen
Clusterdirecteur: Jantina Verwaal
Schoolleider WereldKidz Bolenstein: Anja Rodenburg
Schoolleider WereldKidz Palet: Jolanda van Wijngaarden
Schoolleider WereldKidz Triangel: Jacqueline Sturkenboom
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp: Jantine van der Lecq
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Fazantenkamp: Maaike Ploeg

Intern begeleider
Marie-Louise Ritmeijer

Officemanagers
Jenneke Groot
Joke Kraan