Info algemeen

Schooljaar 2017-2018

Directie cluster Maarssen
Clusterdirecteur: Jantina Verwaal
Schoolleider WereldKidz Bolenstein: Anja Rodenburg
Schoolleider WereldKidz Palet: Jolanda van Wijngaarden
Schoolleider WereldKidz Triangel: Jacqueline Sturkenboom
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp: Jantine van der Lecq
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Fazantenkamp: Maaike Ploeg

Intern begeleiders
Christa Manten
Ida Tabbers

Officemanagers
Jenneke Groot
Joke Kraan

Medewerker bedrijfsvoering
Renate Quanjer