Info algemeen

Schooljaar 2020-2021

Directie cluster Maarssen
Clusterdirecteur: Jantina Verwaal
Schoolleider WereldKidz Bolenstein: Jacqueline Sturkenboom
Schoolleider WereldKidz Palet: Jolanda van Wijngaarden
Schoolleider WereldKidz Triangel: Maaike Ploeg
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp: Jantine van der Lecq
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Fazantenkamp:
Nienke van Dorp

Intern begeleider
Marie-Louise Ritmeijer

Managementassistenten cluster Maarssen
Jenneke Groot
Joke Kraan