Info algemeen

Schooljaar 2020-2021

Directie cluster Maarssen
Clusterdirecteur: Jantina Verwaal
Schoolleider WereldKidz Bolenstein: Jacqueline Sturkenboom
Schoolleider WereldKidz Palet: Jolanda van Wijngaarden
Schoolleider WereldKidz Triangel: Maaike Ploeg
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp: Jantine van der Lecq
Schoolleider WereldKidz Tweesprong, locatie Fazantenkamp:
Nienke van Dorp

Intern begeleiders Wereldkidz cluster Maarssen
Marie-Louise Ritmeijer, leerjaren 1-2-3-4-5 (regulier en Top)
Annemieke van Duffelen, leerjaren 5-6-7-8- (regulier en Top)

Managementassistenten cluster Maarssen
Jenneke Groot
Joke Kraan