Info algemeen

Schooljaar 2022-2023

Cluster Maarssen
Clusterdirecteur: Jantina Verwaal
Schoolleider WereldKidz Palet: Nienke van Dorp

Intern begeleiders Wereldkidz cluster Maarssen
Marie-Louise Ritmeijer, leerjaren 1-2-3-4-5 (regulier en Top)
Annemieke van Duffelen, leerjaren 5-6-7-8 (regulier en Top)

Managementassistenten cluster Maarssen
Jenneke Groot
Joke Kraan
Kim Lamkin