Info algemeen

Schooljaar 2023-2024

Cluster Maarssen
Clusterdirecteur: Jantina Verwaal
Schoolleider WereldKidz Palet: Nienke van Dorp

Intern begeleiders Wereldkidz cluster Maarssen
Marie-Louise Ritmeijer, leerjaren 1-2 (regulier en Top)
Annemieke van Duffelen, leerjaren 3-4-5-6-7-8 (regulier en Top)

Managementassistenten cluster Maarssen
Jenneke Groot
Joke Kraan
Kim Lamkin