Vakantierooster

Vakantierooster 2017-2018

Kerstvakantie            zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018.

Voorjaarsvakantie    zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018.

Paasweekend            vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie              vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei 2018
                                    Koningsdag (27 april) / Hemelvaartsdag (10 mei)

Pinksteren                 zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018

Zomervakantie         zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 22 - 25 okt 2018

Kerstvakantie 24 dec 2018 - 4 jan 2019

Krokusvakantie 25 feb - 1 mrt 2019

Paas/mei/tulpvakantie 19 apr - 3 mei 2019

Hemelvaart 30 mei - 2 jun 2019

2e Pinksterdag 10 juni 2019

Zomervakantie 22 juli - 30 aug 2019Verlofaanvragen buiten de vakanties om

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De afdeling leerplicht van de gemeente Maarssen ziet er op toe dat zowel de school als de ouders zich aan de vakanties houden. Extra vrij geven mag de school alleen binnen de toegestane zogenoemde marge-uren en deze voor de kinderen vrije tijd wordt door de leerkrachten ingezet voor studiemomenten. De school kan daarom geen extra verlof toekennen voor vakanties buiten de reguliere vakanties om. Verlofaanvragen met daarbij toegevoegd een verklaring van de werkgever of arts kunnen wel in behandeling genomen worden. U kunt daarmee aantonen dat de vakantie buiten de toegestane periode noodzakelijk is.

Ook kan er een dag verlof worden aangevraagd voor huwelijk, geboorte, overlijden en ambts- of huwelijksjubilea. Voor het aanvragen van dergelijk verlof kunt u bij de administratie een formulier halen. U ontvangt dan schriftelijk een bevestiging.

Regelmatig houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente controles op de scholen om na te gaan of er ongeoorloofd wordt verzuimd. Deze controles vinden vooral plaats vlak voor vakanties.

Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs.