Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

Notulen

MR-notulen-11-04-2016.pdf
MR-notulen-23-05-2016 (1).pdf
MR notulen 31 10 2016.pdf
jaarverslag MR 2015-2016.pdf
MR notulen 12 12 2016.pdf
MR notulen 23 01 2017.pdf
MR notulen 13 03 2017.pdf
MR notulen 29 05 2017.pdf
MR notulen 23 01 2017.pdf
MR notulen 15 01 2018.pdf
MR notulen 26-03-2018.pdf
CLUSTER MR – NOTULEN 28 mei 2018.pdf
MR Palet NOTULEN Cluster MR 25 juni 2018.pdf
1819 MR – NOTULEN 2 oktober 2018.pdf