Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

Notulen

MR-notulen-11-04-2016.pdf
MR-notulen-23-05-2016 (1).pdf
MR notulen 31 10 2016.pdf
jaarverslag MR 2015-2016.pdf
MR notulen 12 12 2016.pdf
MR notulen 23 01 2017.pdf
MR notulen 13 03 2017.pdf
MR notulen 29 05 2017.pdf