Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

Notulen

Schooljaar 2021-2022
MR-notulen van 21 september 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 november 2021 (cluster Maarssen)

Schooljaar 2020-2021
MR-notulen van 22 september 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 13 oktober 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 19 januari 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 23 maart 2021 (cluster Maarssen) 
MR-notulen van 18 mei 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 juni 2021 (cluster Maarssen) 

Schooljaar 2019-2020
MR-notulen van 11 juni 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 4 februari 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 5 november 2019 (cluster Maarssen)
notulenClusterMRvergadering Maarssen 19 sept 2019.pdf