Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

Notulen

18-19 MR - NOTULEN 15-1-2019 .pdf

MR notulen 15 01 2018.pdf
MR notulen 26-03-2018.pdf
CLUSTER MR – NOTULEN 28 mei 2018.pdf
MR Palet NOTULEN Cluster MR 25 juni 2018.pdf
1819 MR – NOTULEN 2 oktober 2018.pdf