Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraden van Wereldkidz Triangel, Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet en Wereldkidz Bontenest. (cluster Maarssen)

Vertegenwoordigers GMR 2022-2023
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is Ingrid van Batenburg.
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

Hieronder volgen de notulen van de MR.

Schooljaar 2021-2022
MR: 22 september 2022

Schooljaar 2021-2022
MR-notulen van 21 september 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 november 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 13 januari 2022 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 21 maart 2022 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 10 mei 2022 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 23 juni 2022 (cluster Maarssen)

Schooljaar 2020-2021
MR-notulen van 22 september 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 13 oktober 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 19 januari 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 23 maart 2021 (cluster Maarssen) 
MR-notulen van 18 mei 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 juni 2021 (cluster Maarssen) 

Schooljaar 2019-2020
MR-notulen van 11 juni 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 4 februari 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 5 november 2019 (cluster Maarssen)