Oudervereniging

De Oudervereniging bestaat uit een aantal ouders die zich vrijwillig inzetten voor de school. Zij ondersteunen de teams door veel activiteiten binnen onze school te organiseren.

Binnen de OV worden aan het begin van het schooljaar diverse taken verdeeld.

Naast het organiseren van de activiteiten beheren zij de financiën van de ouderbijdrage. Ook willen zij zich actief opstellen voor een veilige en goede sfeer op school in samenwerking met het team en de directie.