BSO

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft een samenwerkingsovereenkomst met KMN Kind & Co.

Op de BSO kunnen kinderen samen spelen en ontspannen en sluiten ze daarnaast spelenderwijs aan bij ambities van de locaties van onze school zoals techniek, Engels en Kunst & Cultuur. Ook is er een aparte sport BSO waar de kinderen naar toe kunnen, deze is gevestigd in de hockeyclub MHV Maarssen. Voor informatie over de buitenschoolse opvang kunt u klikken op onderstaande links die direct verwijzen naar de website van de BSO’s:

BSO Kleurrijk

BSO Uit de Kunst

Grashoppers (sport BSO)

Tussenschoolse opvang | KMN Kind & Co
Bij u op school verzorgt KMN Kind & Co de tussenschoolse opvang (TSO). Met ruim 30 jaar ervaring biedt KMN Kind & Co dagelijks opvang aan kinderen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in de regio. Daarnaast is ons Gastouderbureau actief in het bemiddelen bij opvang aan huis. Wilt u meer informatie over onze organisatie en andere locaties neem dan een kijkje op www.kmnkindenco.nl

Tussenschoolse opvang in het kort
Vanuit KMN Kind & Co is er een TSO-coördinator op uw school. Deze coördinator heeft een kindgerichte opleidingsachtergrond en wordt tijdens het overblijven boventallig ingezet. Op uw school zijn de volgende TSO-coördinatoren:

Bolenstein: Jacintha van Londen, T: 06-57956333 | M: t.bolenstein@kmnkindenco.nl
Zandweg-Oostwaard: Carolien Touker, T: 06-10264361 | M: tsozandwegoostwaard@kmnkindennco.nl
Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturen een team van TSO-vrijwilligers aan. De TSO-vrijwilligers gaan een vrijwilligersovereenkomst aan met de school. De afspraken tussen de TSO en de school zijn vastgelegd in het pedagogisch werkplan. Omdat de TSO valt onder de Wet Primair Onderwijs is de school eindverantwoordelijk voor de TSO.
TSO is “vrije tijd” tussen de lessen door. Het is belangrijk dat kinderen dit uurtje dan ook op die manier ervaren. De TSO-coördinator inventariseert wat kinderen leuk vinden en bespreekt samen met het TSO-team hoe hierop kan worden ingespeeld. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Om uw kind aan te melden gaat u naar onze website www.kmnkindenco.nl. Daar vindt u onder het kopje ‘Direct naar’ (aan de rechterkant) het item ‘Aanmelden TSO’. U kunt daar het aanmeldformulier downloaden. Deze vult u handmatig in en stuurt u vervolgens naar:

KMN Kind & Co, TSO administratie
Antwoordnummer 2446
3430 VB Nieuwegein.
Telefonisch bereikbaar op: 030-6958469

Wat zijn de kosten?
De kosten per TSO-moment zijn €2,50. De kosten die gemaakt worden voor tussenschoolse opvang zijn voor eigen rekening. Voor de TSO geldt geen vergoedingsregeling van de rijksoverheid. De facturatie gaat via het centraal bureau van KMN Kind & Co. U ontvangt maandelijks achteraf een factuur voor de gebruikte TSO-momenten.