Actueel

WereldKidz praktijkklas breidt uit naar iedere week een dag

WereldKidz praktijkklas breidt uit naar iedere week een dag


Afgelopen schooljaar zijn de WereldKidz scholen in Maarssen gestart met een nieuw initiatief: de praktijkklas. De praktijkklas is er voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 met een schooladvies voor VMBO/Praktijkonderwijs. Het initiatief blijkt zo’n groot succes dat het vanaf volgend schooljaar wekelijks zal worden aangeboden. De praktijkklas vindt plaats op  Wereldkidz Tweesprong locatie Duivenkamp en is voor alle kinderen van WereldKidz in Maarssen toegankelijk.


Bij WereldKidz sluit het onderwijsaanbod aan op de onderwijsbehoefte van elke leerling. Dus ook bij de leerlingen die meer praktisch dan theoretisch leren. In de praktijkklas krijgen leerlingen inzicht in hun eigen leerstijl: leren leren door te doen. Het lesprogramma bestaat uit rekenen, taal en onderzoekend en ontwerpend leren. Leren heeft te maken met het leven. Daarom wordt de lesstof aangeboden in concrete leersituaties zoals naar de supermarkt gaan, koken en een yurt bouwen. Op deze manier wordt de lesstof telkens op een andere manier behandeld en herhaald.


Het grote succes van de praktijkklas is dat leerlingen met plezier leren  in een betekenisvolle context. Daardoor zijn de leerlingen enthousiast en groeien ze in zelfvertrouwen. Door de praktische lessen krijgen ze meer grip op wat ze aan het leren zijn. Dat zie je direct terug in de reguliere lessen. De praktijkklas is daarmee een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.


Wilt u meer weten over de praktijkklas? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantinevanderlecq@wereldkidz.nl  of jantinaverwaal@wereldkidz.nl


Media
  • Foto praktijkklas