Actueel

Continurooster

Beste ouders of verzorgers,

Afgelopen vrijdag, 24-11-2017 zijn de stemmen van de MR ouderraadpleging ‘Andere schooltijden’ geteld. Wij zijn blij dat maar liefst 72,5% van de ouders gehoor heeft gegeven aan de oproep van de MR om te stemmen. Na telling bleek dat de ouders met een grote meerderheid (75,8%) vóór invoering van het continurooster zijn.

Zoals van tevoren afgesproken, betekent deze uitslag dat de oudergeleding van de MR instemt met het voorstel om over te gaan naar het continurooster per het schooljaar 2018-2019. Vanaf 1 augustus 2018 zijn onze nieuwe schooltijden:

Maandag 8.30 – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 – 14.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Met vriendelijke groet,
Jolanda van Wijngaarden

Media
  • Continurooster.png